En supereffektiv vandvarmer

En supereffektiv vandvarmer.


Kelly kettle, thermette og nu Petromax Volcano er brændsels økonomiske vandvarmere, der hurtigt kan omdannes til et lille komfur. De kører på kvas og småpinde, i en konstruktion som sikrer en maksimal varmeoverførsel under hele forbrændingen. 

I princippet fungerer de ligesom et rocket stove, og man bruger da også kælenavnet Raketten om dem. Brænd-kammeret har luftindtræk for neden, og skorstenen er omkranset af det konisk formede vandkammer, som således får tilført maksimal varme under forbrændingen.

Der er i disse år kommet flere mærker til, blandt andet fra Petromax. Alle er bygget over samme skabelon med et konisk vandkammer rundt om skorstenen. Derfor ser jeg ingen grund til at sammenligne de forskellige mærker, og beskrivelserne her er alene baseret på mine erfaringer med egen hardware. En fuld test ville kræve indkøb af grej, jeg ikke ville få brugt efter testen. Denne side er min hobby, og for egen regning, så der er ingen grund til at have for meget udstyr af samme art.


Principskitse for en kedel.Jeg startede med en New Zealandsk Thermette, der får 1.7 liter vand til at koge på 2 store nævefulde kvas i løbet af ca. 8 minutter. Den kræver blot noget til at tænde med, samt tørt brændsel. Problemet er dog at den er af jern, og derfor har tendens til at ruste i tanken. Det kan give vand der er farvet let rustrød når den tages i brug 1. gang, efter en periode uden brug.


Thermetten har forøvrigt noget så usædvanligt som en forhistorie i det New Zealandske forsvar, hvor den har været et fast del af udrustningen i en god del af 1900 tallet. Dermed har den gjort front tjeneste under 2. verdenskrig. Godt gået af et stykke udstyr der blev patenteret i 1929. Godt udstyr bliver ikke sådan lige sat på porten... 


ThermettenI 2012 har jeg fået en one pint (0,56 liter) Kelly kettle i rustfrit stål, som både er lettere og fylder mindre. Den bringer selvsagt vandet hurtigere i kog, og bruger mindre brændsel (eftersom der er mindre vand). Hvis man er flere end 3 personer, må man til gengæld koge vand i flere omgange for at dække behovet.


Den kan suppleres med en variation af tilbehør, som fløjte, pot stand og gryder. Det er dog fløjten som giver mest mening, da forbrændingen er så effektiv at madlavning ikke rigtig kan nås.

Irske Kelly regnes hos mange som stamfaderen, og Thermetten kan faktisk ikke gøre den rangen stridig. Der har den været i brug hos irske fiskeguider stort set siden 1890, hvor den blev opfundet.


På kano- og vandre-ture i skovrige områder, vil denne type kedel kombineret med et trangia stormkøkken, i rigelig grad tjene sin vægt hjem i sparet brændstof (som altså ikke skal bæres med). En stor del af køkkentjansen er trods alt at koge vand. Desuden kan den fint køre på spritbrænderen fra trangiaet, når alt andet er vådt. 


1,2 L Kelly kettle.

    

 

Gode trick til brugen.

Vigtigt. Hvis du skal puste liv i ilden, er det vigtigt altid at have tuden pegende væk fra dit ansigt. Jeg har set resul-tatet af at vandet netop går i kog når der pustes. Sådan et skvulp kogende vand i hovedet er ikke nogen spøg. Han er heldigvis kommet fra det uden men.

Proppen er kun til transport. Er den sat i under brug, vil der opstå et damptryk når vandet koger. Det kan resultere i at proppen flyver af, fulgt op af en dampstråle, og risiko for skoldninger.


Nogen kedler har en fløjte man kan sætte på. Her der hul i proppen, og dermed opbygges der ikke damptryk.


Husk altid at bruge den med vand i tanken. Ellers risikerer man at den går op i samlingerne, og bliver utæt.

Brug aldrig kedlen på brændbart underlag, eller eksempelvis asfalt. Det smelter af varmen, og sætter mærker.

Fyr altid med korte emner, som ikke vælter ud over siderne når man tager den af ilden. Det giver også mulighed for at koge en ny kedelfuld vand med det samme, når bålet er nede i brandskålen.


Når man bruger kogegrej baseret på fossil brændsel, er et godt fif er at save 7-10 cm tykke birkegrene i 8 cm stykker og tørre dem. Det er let at have dem med.  Vægten er begrænset, og de kan let kløves med en lille økse.


De er lette at transportere, og når de kløves passer de lige ned i kedlen. Birketræ brænder rent og gnistfrit uden megen røgudvikling, og brændværdien ligger på højde med bøgetræ. Fyr ikke med stykker over 1 cm's tykkelse - Så er det lettere at regulere ilden.

 

Køb Kelly kettle


Kelly kettle kan købes mange steder, så det er altid godt at kontrollere prisen, men Danish Outdoor har været en stabil udbyder, med god service og fornuftige priser.I 2011 havde vi Thermetten med på fjeldet. Turen gik fra hytte til hytte. Den blev med succes brugt til varmt drikkevand (kaffe, the, kakao), samt kogning af vand til mad og opvask i løbet af dagen. Eneste bagside var dens fysiske størrelse. Et problem der er løst med den noget mindre One pint Kelly kettle. 


Næste fjeldtur bliver sandsynligvis med den lille kelly kettle, et trangia, og sandsynligvis en Omnia. Så kan man fint lave hurtige retter som suppe og pasta til 4 personer. Og Trangiaet skal ikke pakkes ud for en hurtig gang kakao. Mangler der tørt brændsel bruger man spritbrænderen til kelly'en. Man behøver ikke en tung termokande, og der kan bages frisk brød på omniaen, hvilket betyder at man sparer både plads og vægt ved blot at bære melblandinger istedet for brød.